• Punk till indie

  Indiemusik

  Indiemusik är en oberoende musikgenre. Indie kommer från det engelska ordet independent och de skivbolag som gav ut indiemusik riktade in sig på musik

 • Punk till indie

  Hiphop musik

  Hiphop musiken växte fram under 1970-talet i USA och ungefär ett årtionde efter att musiken utvecklades ansågs det vara en modern kultur. Även hiphop

 • Punk till indie

  Vad är musik?

  Musik är ett väldigt brett begrepp som innefattar otroligt många genrer, i denna artikel kommer vi att gå igenom de vanligaste genrerna men även en de

 • Punk till indie

  Vad är punk?

  Punken uppstod under 1970-talet. Exakt var den uppstod är omtvistat men man utförde den i Australian, Storbritannien och USA under denna tid. The Ramo

 • Punk till indie

  Rockmusik

  Rockmusiken är en genre som har mycket stor spridning och dessutom har många undergenrer knutna till sig, det finns otroligt många former av rock. Urs

bard