Pop till k-pop

Den totala sammanhållningen

Finns det något för samhället lika omvälvande som musik?

Det har sedan urminnes tider varit en del av människans natur samt utgjort en bestående del av densamma. Det är ett fantastiskt kommunikationsverktyg eftersom det samtidigt kan ge ett väldigt varierande intryck.

Musiken är starkt präglad av omgivningens alla inslag där den blivit färgad av både religion, politik, ekonomi, kultur etc. Det har blivit ett sätt att väcka olika känslor, tankar och reflektioner vilka i sin tur skapar den där ack så viktiga länken mellan underrättelse och människa. Tilläggas ska att det även går precis lika bra att bara sjunka ner och njuta av en specifik låt.

Musik är ett begrepp svårt att ge en entydig definition på. Det är på samma gång låtar, artister, budskap, känslor, livsstil, trender och konserter. Den gör sig också varje dag påmind som ett naturligt inslag i den ständigt återkommande vardagen. Vi tar del av den i hemmet, på tåget, i bilen, på jobbet och på fritiden. Denna följer oss i nästan varje steg vi tar och ibland utan att någon medvetenhet registrerats.

Musiken kan dessutom uppenbara sig på diverse sätt samt i olika former. Den uppenbarar sig på festen, på matchen eller i spelet där exempelvis en PS5 kontroll numera har det som naturligt inslag. Vi är alla olika och har på samma sätt olika syn på musik. Eftersom spektrumet är så oerhört brett kan det göra oss pigga, avslappnade, välmående och ledsna.

Människan baserar allt som oftast sina intryck på bilder. Genom att kombinera det här med musikens egenskaper går det att skapa en audiovisuell kontext. Det är samtidigt också just här som musik i sin renaste form kan uppstå. Den är på samma gång både delarna och helheten där det ena inte utesluter det andra och vice versa.

Musik är så mycket mer än att bara spela upp en låt. Det är ett sätt att förhålla sig till sin omvärld när det självklara valet inte alltid finns tillgängligt. Den kan utgöra en vägvisare i både bra som dåliga stunder.

Samtidigt kan det inte stickas under stol med att den speglas av de genrer som vi förknippar med densamma. Genom historiens gång har mänskligheten fått ta del av rock, pop, opera, klassiskt, jazz, blues, R&B, hiphop, techno, house etc. Även om det finns tydliga olikheter dessa emellan förenas de trots allt i det faktum att intryck skapas.

I takt med digitaliseringens framfart har musik i vår vardag blivit något vi ser som en självklarhet. En ständig tillgänglighet har på gott och ont medfört att den går att ta del av oavsett tid, plats och situation.

För att bibehålla musikens tjusning behövs hänsyn trots allt tas till att det aldrig kan bli något vi tar för givet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

bard