• Pop till k-pop

  Olika musikgenrer

  Vi är många som är nästintill beroende av musik och lyssnar på vår favoritlåt från och med att vi vaknar till och med att vi går och lägger oss. Och i dag finns det så många musikgenrer att välja mellan…

 • Pop till k-pop

  Jazzmusik

  Det som gör jazzmusiken så pass speciell som den är har att göra med att den till stor del kännetecknas av improvisation. Jazzmusik innehåller även my

 • Punk till indie

  Hiphop musik

  Hiphop musiken växte fram under 1970-talet i USA och ungefär ett årtionde efter att musiken utvecklades ansågs det vara en modern kultur. Även hiphop

 • Punk till indie

  Vad är musik?

  Musik är ett väldigt brett begrepp som innefattar otroligt många genrer, i denna artikel kommer vi att gå igenom de vanligaste genrerna men även en de

 • Punk till indie

  Vad är punk?

  Punken uppstod under 1970-talet. Exakt var den uppstod är omtvistat men man utförde den i Australian, Storbritannien och USA under denna tid. The Ramo

 • Pop till k-pop

  Popmusik

  Pop står från början för populär musik, sedan 1950 har man endast använt detta som ett begrepp för en musikgenre. Ursprungligen var tanken bakom popen

 • Pop till k-pop

  Electronisk dansmusik

  Elektronisk dansmusik förkortas ofta EDM och är en typ av musik som det främst är tänkt att man ska dansa till. EDM har sitt ursprung från 1970-talet

 • R&B till country

  R&b musik

  Rhytm and Blues förkortas ofta R&B och är en musikgren som har sitt ursprung från 1940 talet och Chicago. Musikstilen var mycket populär under 1940 ti

 • R&B till country

  Klassisk musik

  När de flesta hör uttrycket ”klassisk musik” tänder de på Mozart och Bethoven, klassisk musik är dock en mycket bred genre. För att något ska få räkna

 • Punk till indie

  Rockmusik

  Rockmusiken är en genre som har mycket stor spridning och dessutom har många undergenrer knutna till sig, det finns otroligt många former av rock. Urs

bard